Mui Chtj Potvory Pdf

Josef neml ani trochu hlad. Tenhle Ackley by vzal do ruky snad vechno!

Ten smrad Hartzell v, e jsi v anglitin eso, a v, e bydlme spolu. Roslynina sta se trpce sthla, a Josef by ji nejradji objal, ale neodvil se pohnout. Tyhle hezk kluci, nebo takovej kluk, co si o sob.

86 Barbara Veit - Velky Ohen - 2001

Ne e bych uml doopravdy stepovat, ale v umvrn byla dladikov podlaha, na kter se dobe stepovalo. Dougherty zdvodnil svj psn zkaz tm, e kon jsou nevypoitateln a nebezpen a pro dti se vbec nehod. Zaal chodit po pokoji, hrozn pomalu, jako vdycky, a bral do ruky nae propriety, ze stolu, z prdelnku a tak.

86 Barbara Veit - Velky Ohen

Mlad domorodec potsl hustmi, ernmi kudrnami, kter mu sahaly tm a na zda. Nae se mi zniehonic zachtlo vypadnout z pokoje.

Barbara Veitov

Mal stdo opustilo pahorek, kdy se na obzoru objevilo slunce. Ale pesto se jet nkdy chovm, jako by mi bylo maximln dvanct. Josef zavrtl hlavou a zaal si pomalu mt ruce.

Pestoe jsem ho tam vidl sedt. Jestli tam zstala voda, bude podn hlubok. To by lovk nikdy neek, e tak starej chlap doke bejt takhle jedovatj. Moc dobe vdl, e tuhle otzku otci nikdy poloit neme.

Vidl jsem ji ve vklad jednoho sportovnho obchodu, kdy jsme vylezli z podzemky, hned nato, jak jsem zpozoroval, e jsem ztratil vechny ty pitom kone. Jenom mluvil v jednom kuse o ivot, e je to zpas, a tak. Nechtl, aby se ho Roslyn vyptvala, kam jde. Uhnli pes hory a doly a babika se na nj usmvala.

Vyel z pokoje, pod pad sek s toaletnma potebama a runk. Po verejku to bylo pln jasn. Bylo mi ho svm zpsobem lto.

Nkdy se ptm, jak to kon, krvy, ovce a klokani mou vydret, kdy je ty pitom mouchy z bue chtj serat zaiva. Nesnm, boston subway map with streets pdf kdy mi chtj vlzt do mozku!

Co kdyby sis to takhle sthal nad stolem nebo nad nm? Josef se stle jet bl pohnout, vlastn si skoro netroufal dchat. Na fotbal nechodilo nikdy moc holek. Dejte si s tou chipkou pozor. Jet nikdy mu nevyprvl, e ddeek musel kvli chudob opustit vlast a e se upracoval k smrti.

Maminka je pekrsn, pomyslel si Josef. Vtinou mluvil jen o tom, co je zapoteb na farm udlat. Pro tedy ddeek z Irska odeel? Nemusel jste se s tm pst, byl bych se tak jako tak piel rozlouit. Bylo tam hodn kluk z hrozn bohatejch rodin, ale pes to prese vechno tam bylo zlodj plno.

Ty potvory jsou tak lan, e neulet, ani kdy je chce rozmknout. Nikdy nebylo jasn, kde pesn je, dokud na ni lovk nenarazil, pokud ekl nebo udlal nco nepromylenho. Patrik Dougherty se opral o dvee, doiroka rozkroen, ruce zaloen na hrudi. Utkal jsem celou cestu a k hlavnm vratm a potom jsem vteinku ekal, a se vydejchm.

Kdo chyta v zite - Jerome David

Jeli jsme ten den rno na utkn s McBurneyovou kolou. Svtle zelen louky porostl tvrdou a ostrou trvou, kter se k spinifex, pokrvaj zemi a stdaj se s bu a kovisky, z erven zem vyrstaj bl eukalypty pipomnajc pzraky. Jana ho neochotn nsledovala, usadila se v posledn ad a bratrovi nevnovala ani pohled. Jenom si to o sob mysl Ackley! Tak si nech toho Zniehonic se otevely dvee a dovnit vrazil Stradlater.

Vechny dti z ostatnch farem mly vlastnho kon. Ray s poitkem zathl z cigarety. Bylo hlasitj a hlasitj a potom se pomalu vzdalovalo. Tmav oi ml hluboko zapadl. Kdy lovk mluv s profesorem, tak si mozek moc.

Star Sam vstal a zvedl pai, aby chlapce pozdravil. Takhle se ale Patrik Dougherty pohodlnji usadil na idli a nathl ped sebe nohy v modrch dnsech a vysokch botch. Rozbhl se k domovnm dvem, rozrazil je a skoil na verandu. Nespoutl z o msto, kde had zmizel pod rozpadajcm se autem. Piel do Austrlie jako mlad mu z druhho konce svta, z Irska, kde je trva pod zelen.

Ale kdy o nm lovk pemejlel jen tak akort a ne moc, piel na to, e si zas tak patn neije. Kopyta jim zapadala do blta, tu a tam na okamik uvzli. Patrik Dougherty se opel o autobus a podval se na Raye.

Dostal jsem jednu Lardnerovu knihu. Mlen by potom nebylo tak tiv.